• O sboru

  Komorní pěvecký sbor adlibitum

  Termín ad libitum (lat. dle libosti) začal být hojně užíván v závěru 18. století. Objevil-li se v názvu skladby, znamenalo to, že nástrojový part označený tímto předpisem může být vynechán. Dnes se jedná především o určitou volnost intepreta podle kontextu měnit tempo, zdobit melodii, příp. vymyslet vlastní kadenci nebo rovnou improvizovat (např. v jazzové hudbě). Snahou smíšeného komorního sboru adlibitum je naopak ctít tempa, zachovávat melodie, improvizovaně nevystupovat a především zpěváky nevynechávat. Název sboru tedy nesouvisí s přístupem k interpretaci, nýbrž znamená svobodu ve výběru skladeb všech stylových období a žánrů. Cílem je připravit pro posluchače několik tematicky zaměřených koncertů. V minulém roce představilo adlibitum na koncertech svůj duchovní repertoár, letos vystupuje se zaměřením na populární hudbu, černošské spirituály a jazzové skladby známých vokálních skupin především a cappella. V současné době tvoří pěvecký komorní sbor adlibitum 21 zpěváků. Jedná se převážně o studenty a absolventy pražských vysokých škol. Od roku 2011 je sbormistrem ansámblu Jan Kyjovský, absolvent oboru sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze, v současné době vede sbor také Simona Suchanová, studentka oboru sbormistrovství na PedF UK v Praze.

 • Koncerty 2019

  12čer

  Závěrečný koncert

  Husitský kostel, Farského 3, Praha 7, od 19.00

  31kvě

  Absolventský koncert Simony Suchanové

  Kostel svatého Jana Křtitele Na prádle, Říční 440/6, 118 00 Malá Strana, od 19.30

  24kvě

  Vystoupení na Noci kostelů

  Praha 8 - Libeň, Husova kaple, od 18.30, odkaz zde.

  3dub

  Vystoupení na skladatelském koncertě

  Sál Jana Drtiny, Konzervatoř Jana Deyla, Praha, od 18.30

  Z minulých koncertů

  A Little Jazz Mass

  Ve čtvrtek 15. ledna jsme vystoupili v pražském jazzovém klubu Reduta s naším jazzovým a populárním repertoárem. Na programu zazněly také spirituály a gospelové písně. Na závěr jsme uvedli Malou jazzovou mši Boba Chilcotta. Děkujeme všem, kteří nás poctili svojí návštěvou, atmosféra byla příjemná a zpívalo se nám dobře.

  Zobrazit další
 • Kategorie

  Fotografie

  Zvukové ukázky

  Ukázka ze Svatováclavských slavností (24.9.2013) - vystoupili jsme společně se sborem Acant Praha a Michal Worek Quartetem.

  Další samostatné ukázky pro vás připravujeme.

  Videozáznamy z koncertů

  Videoukázky pro vás také připravujeme.

  Reportage

  Advertising

  Portrait

 • Oslovte nás

  Měli byste zájem o koncert našeho komorního sboru? Můžeme vám zajistit vystoupení na vernisážích, firemních či soukromých akcích, na svatbách, nebo podpořit dobrou věc benefičním koncertem. Odměny za vystoupení použijeme na chod sboru (nákup not, pronájem zkušebny, hostingu, tisk plakátů, natáčení CD apod.).

  Nabídka vystoupení

  Koncert duchovní hudby

  Vhodný pro chrámové prostory, sestaven z děl mistrů sborového umění jako jsou Pierluigi da Palestrina, Rossini, Duruflé, Saint-Saëns, Biebl, Rutter, Lukáš, Eben aj. Vše převážně a cappella.

  Koncert populární hudby

  Rádi Vám zazpíváme skladby známých vokálních skupin: Take 6, The Real Group, The King's Singers, Singers Unlimited, The Beatles či autorů - Gershwin, Whitacre aj.

  Zpívání na svatbách

  Sborový zpěv a cappella je svým charakterem velmi vhodný pro svatební obřady konané v kostelech. Skladby autorů: Michna, Palestrina, Whitacre, Chilcott, Rutter aj.

  Benefiční koncerty

  Nebojte se nás oslovit s žádostí o koncert pro charitativní účely, na kterých rádi vystoupíme bez honoráře.

  Vystoupení na firemních akcích / pro sponzory

  Program sestavíme po domluvě s pořadatelem.

 • Kontakt

  Jan Kyjovský
  sbormistr


  E-mail:


 • Vystoupení 2018

  5dub

  20. ročník Čakovického festivalu sborové hudby

  Schoellerův sál, Čakovický zámek Praha 9 – Čakovice od 19.00

  15dub

  20. ročník Čakovického festivalu sborové hudby

  Kostel sv. Remigia, Cukrovarská ulice, Praha 9 – Čakovice, od 17.00

  25kvě

  Noc kostelů

  Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, čas v jednání

 • Z minulých akcí...

  Vánoční koncert

  Na našem vystoupení v Kavárně čas jsme vystoupili s dvěma bloky písní. V prvním zazněl náš kmenový repertoár, ve druhém bloku jsme zazpívali několik nově nacvičených českých, anglických, jednu francouzskou a jednu latinskoku koledu. Do kávárny se vešel úctyhodný počet poslucháčů, za což jsme byli velmi rádi. Vlastně jsme byli rádi, že nepřišlo více lidí, jinak bychom se nejspíš nevešli. Děkujeme za vaši přízeň a přejeme v novém roce mnoho radosti a štěstí.

  O lásce a cappela

  Téma lásky je ve sborových skladbách a vůbec ve všech písních z celého světa velice časté. Na pořádání koncertu s tímto tématem se náhodou společně sešly dva hudební předpisy – subito ad libitum. Jako kdyby láska přicházela náhle a jak se jí zlíbí. Pražskému publiku byli na tomto koncertě představeni praví mistři sborové tvorby – T. L. de Victoria, J. Arcadelt, C. Monteverdi, C. Debussy, F. Poulenc, P. Eben i současní autoři Eric Whitacre či dokonce Philip Glass.

  Vystoupení v Mandragoře

  V příjemné klubové atmosféře pražské vinárny Mandragora vystoupilo v květnu 2013 adlibitum se svým novým repertoárem. Na místě zazněly úpravy skladeb od legendárních skupin, jako jsou The Real Group, Take 6 nebo The Beatles. Součástí programu byly také spirituály a umělé písně. Program trval přibližně hodinu, za kterou jsme představili našim posluchačům 17 skladeb převážně a cappella. Nejlepší skladby z koncertu budeme ještě chvíli udržovat v paměti.

 • Z minulých akcí...

  Koncert v Loretě

  Koncert duchovní hudby se uskutečnil v kostele Narození Páně v barokních prostorách Pražské Lorety. Během koncertu zazněla světová premiéra cyklu čtyř smíšených sborů a cappella na duchovní texty za přítomnosti autora Michala Worka. Velkou část repertoáru našeho ansámblu tvoří právě písně sakrální, které velmi rádi zpíváme v prostorách chrámů a kostelů. Lidský hlas se v takovéto akustice ukazuje v jedné z nejkrásnějších možných podob.

  Podzimní koncert

  V listopadu 2012 se jednalo již o druhý ročník podzimního koncertu spřátelených sborů adlibita a Legatí, pozvaným hostem byli tentokrát Myšáci. Ve vršovickém kostele se představilo přes 40 dospělých zpěváků. Program koncertu byl pestrý, od renesančních skladeb, přes romantické kusy a úpravy lidových písní, gospely a spirituály, až po jazz a pop. Na závěr koncertu zazpívaly všechny sbory dohromady lidovou píseň v úpravě Milana Uherka – Chodila Maryška.